Hakkımızda

Encore Yayınları 2003 yılında, Lacancı psikanalizin felsefe, din, sanat, ideoloji ve politikada eleştirel yorumlar için özgün bir araç olduğu öncülüyle yayınlarına başladı. Slovenyalı filozof Slavoj Zizek’ten esinlendiği gibi Encore Yayınları kitaplarıyla okurun sadece yeni bir şey öğrenmiş olmasını değil, şimdiye kadar bildiğinin öteki, yani rahatsız edici tarafından bir şeylerin farkına varmasını sağlamayı amaçlıyor.

Encore’un amiral gemisini oluşturan Zizek’in psikanalitik/politik kitaplarının yanı sıra Sol’un sorunlarını yeni bir bakışla tartışan Fransız filozof Alain Badiou’nun çalışmalarını yayımlayarak bu yeni Sol çizginin Türkiye’de bir yansıması olmaya çalışıyor. 2009’da Boğaziçi Üniversitesi’nde, 2012’de Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlediği Zizek konferansları Yayınevi’nin bu doğrultudaki diğer çalışmalarını oluşturuyor.

2008’den itibaren Zizek’in Encore için seçtiği “Küçük Dev Kitaplar” iki ayrı dizi halinde yayımlanmaktadır. Felsefi/politik metinlerden oluşan “Tin Kemiktir” ve popular kültür metinlerinden oluşan “Bilinmeyen Bilinenler” dizisinin her biri 100 küçük kitaba ulaşmayı amaçlıyor. 2014 itibarıyla daha sık kitap yayımlamayı planlayan yayınevi, yine Zizek, Badiou ve benzer çizgideki politik yayınlar dışında sinema, müzik ve edebiyat kitaplarını da listesinde bulunduruyor.